Vážená pani, vážený pán,

vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku a riziká kumulácie množstva lekárov z viacerých kútov Slovenska v našej nemocnici sme vyhodnotili ako zodpovedný prístup odloženie nami organizovaného podujatia XXIV.stretnutie detských hematoloógov, transfúziológov a onkológov (pôvodne plánovaný 27. 3. 2020 v NÚDCH, Bratislava) sa predbežne posúva na 29. mája 2020. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí.

Rozhodovanie nebolo ľahké, nakoľko sme príprave podujatia venovali veľa úsilia a času. Rozhodnutie však považujeme za správne a zodpovedné.

Dúfam, že nás podporíte aj v inom termíne. Veríme, že sa situácia s Covid-19 dá čím skôr do poriadku. Držme si palce.

Ďakujeme za pochopenie.

Na stretnutie s Vami sa teší

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH a MUDr. Oksana Fábri, PhD, za koordinačný výbor


Registrácia na kongres