Kontakt

Koordinátori

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, tel: 02/59371544, 438, e-mail: striezencova@dfnsp.sk

MUDr. Oksana Fábri, tel: 02/59371439, e-mail: fabri@dfnsp.sk


Organizačno-technické zabezpečenie 

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: 0918 622 533,

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk