Aktívna účasť

POZOR! PREDĹŽENIE DEADLINE!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne!
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že organizačný výbor predlžuje termín odosielania abstraktov. Termín odosielania abstraktov sa predlžuje do 8. 3. 2019

Prihlásenie prezentácie

Abstrakty, prosím, posielať v textovom formáte Word na e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Štruktúrovaný abstrakt spracujte v bežnom textovom formáte, max. 2000 znakov, vrátane medzier.

Termín zaslania abstraktov do 2. marca 2019.